Sunday, June 7

Cách cộng trừ các ô màu khác nhau trong excel

Trong một số trường hợp khi bảng danh sách excel có nhiều màu khác nhau mà bạn cần phải cộng hoặc trừ các màu riêng biệt thì phải làm như thế nào?

Hiện tại excel có chức năng filter để nhóm các ô có cùng màu để cộng một cách dễ dàng. Các bạn có thể làm như sau:

Bước 1: Vào Data > Filter và chọn nhóm các ô cùng một màu sau đó cộng tổng các ô cùng màu với nhau.

Bước 2: Cộng hoặc trừ kết quả các ô sau khi đã cộng ở bước 1

Bài viết liên quan