Tạo website wordpress

Tạo website với wordpress hiện tại rất đơn giản, chỉ cần google và phần mã nguồn wordpress miễn phí một người dù không biết code…

Xóa revision trong wordpress

Xóa revision trên wordpress phải làm như thế nào?