Thursday, August 6

Cấu hình Remote Extensions

Giới thiệu
MyPBX hỗ trợ các tiện ích mở rộng từ xa giúp bạn sử dụng tiện ích mở rộng của mình khi bạn ở nhà hoặc đi công tác. Với các tiện ích mở rộng từ xa, bạn có thể làm việc mọi lúc mọi nơi và vẫn được tích hợp liền mạch với trụ sở chính.
Trong hướng dẫn này, chúng tôi giới thiệu cách đăng ký tiện ích mở rộng từ xa bằng Yealink IP Phone.
Như hình dưới đây cho thấy, MyPBX và người dùng ở các địa điểm khác nhau nằm trong các mạng khác nhau có địa chỉ IP riêng của họ.

Bước 1. Cấu hình chuyển tiếp cổng trên bộ định tuyến.
Ví dụ: Bộ định tuyến IP công cộng của bộ định tuyến là 110.80.23.43
Vì MyPBX ở phía sau bộ định tuyến, nên đăng ký MyPBX từ xa, bạn cần chuyển tiếp cổng SIP trên bộ định tuyến được kết nối với MyPBX, để tất cả các gói nhận được trên cổng WAN của bộ định tuyến (110.80.23.43:5060) sẽ được chuyển tiếp tới MyPBX (192.168.5.150:5060). Dưới đây là trang cài đặt trong bộ định tuyến Linksys:

Lưu ý: chúng ta phải ánh xạ cổng UDP 5060 và cổng UDP 10000-12000.

Bước 2. Định cấu hình cài đặt NAT trong MyPBX.

Đăng nhập giao diện web PBX→Advanced Settings→NAT, định cấu hình cài đặt NAT theo các hướng dẫn bên dưới.

External IP: Điền vào bộ định tuyến IP địa chỉ IP công cộng
External Host: Điền vào tên máy chủ nếu không có địa chỉ IP công cộng tĩnh cho bộ định tuyến của bạn và DDNS được định cấu hình.
External refresh: Điền vào thời gian làm mới nếu bạn sử dụng tên máy chủ
Local Network Address: Điền vào phân đoạn mạng cục bộ và mặt nạ mạng con của bạn tức là 192.168.5.0/255.255.255.0 
NAT mode: Yes
Allow RTP Reinvite: No

Bước 3. Thiết lập tiện ích mở rộng trong MyPBX. (tức là 301).

NAT: Yes
Register Remotely: Yes

Bạn phải kích hoạt tùy chọn này trong các trường hợp sau:
1. Đăng ký máy lẻ từ xa.
2. Máy lẻ sử dụng địa chỉ IP của cổng WAN.
3. Địa chỉ IP của điện thoại IP và MyPBX nằm trong phân khúc mạng khác nhau.

Bước 4: Đăng ký tiện ích mở rộng 301 trên Điện thoại IP được thiết lập tại văn phòng chi nhánh.

Nếu kết nối chính xác, trạng thái Registere sẽ là “Registered”

Lưu ý: Bạn phải đặt sử dụng địa chỉ IP công cộng hoặc tên máy chủ của bộ định tuyến để đăng ký tiện ích mở rộng.

Bài viết liên quan