Sunday, June 7

Cách chuyển hướng http sang https bằng .htaccess

Hiện nay, với việc google đưa yếu tố bảo mật là một trong những tiêu chí để xếp hạng website trên Search Engine thì việc cài đặt SSL cho site rất quan trọng. Một trong số các vấn đề khi cài đặt SSL là việc chuyển hướng 301 từ website http sang https.

Chuyển hương http sang https bằng .htaccess

Sau đây là cách chuyển http sang https trên các hosting Linux sử dụng Webserver là Apache hoặc LiteSpeed bằng .htaccess

File .htaccess là file nằm trong hosting của website nằm tại thư mục public_html của hosting. Để chuyển hướng http sang https trên hosting các bạn làm như sau:

Bước 1: Mở .htaccess bằng trình trình soạn thảo như Notepad++
Bước 2: Chèn đoạn mã dưới đây:
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTPS} !=on [NC]
RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R=301,L]
</IfModule>

Chuyển http sang https trên hosting directadmin

Bước 1: Truy cập hosting chọn phần Domains> Domains
Bước 2: Chọn Force https redirect như hình dưới đây

Sau khi thực hiện xong bước này, website sẽ mặc định chuyển từ http sang https

Bài viết liên quan