Sunday, June 7

Loại bỏ bloatware trên điện thoại android không cần root

Bloadware là một trong các phần mềm của các nhà sản xuất cài đặt sẵn trên các điện thoại android. Nhiều người không muốn sử dụng các bloadware này nhưng lại không có cách nào gỡ bỏ. Trong bài viết này IMX sẽ hướng dẫn cách thức gỡ bỏ bloadware trên các loại máy android mà không cần root (no root)

Yêu cầu: Phần mềm ADB cho điện thoại android (có thể tìm trên google). Cách thức thực hiện như sau:

Bước 1: Kết nối điện thoại với máy tính và chọn chế độ “gỡ lỗi USB” trong “tùy chọn nhà phát triển”
Bước 2: Gõ lệnh “adb devices”, chọn okie trên điện thoại (nếu có)
Bước 3: Gõ “adb shell” rồi gõ tiếp “pm list packages” sau đó sẽ thấy một list danh mục phần mềm trên điện thoại hiện ra.
Bước 4: Gỡ phần mềm theo cú pháp: “pm uninstall -k – -user 0 <name of package>”
Ví dụ: gỡ Gmail sẽ gõ “pm uninstall -k –user 0 com.google.android.gm” (có 2 dấu gạch – trước chữ user, không hiểu sao wordpress nó không hiện?)

Một số phần mềm bloadware mặc định nên gỡ (đối với MIUI)
package:com.miui.gallery
package:com.android.browser
package:com.miui.videoplayer
package:com.miui.player
package:com.android.fileexplorer
package:com.mi.android.globalFileexplorer
package:com.miui.yellowpage
package:com.android.email

Bài viết liên quan