Loại bỏ bloatware trên điện thoại android không cần root

Bloadware là một trong các phần mềm của các nhà sản xuất cài đặt sẵn trên các điện thoại android. Nhiều người không muốn sử…